Category

Similar Problems

0545. Darajalar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga $n$ soni berilgan. Sizning vazifangiz $n$ sonining $2$ ning qanday darajasi ekanligini aniqlovchi dastur tuzishdan iborat.


Kiruvchi ma’lumotlar: yagona qatorda $n$ $(1 \le n \le 10^18)$ butun son.


Chiquvchi ma’lumotlar: yagona qatorda masala yechimini chiqaring. Agar $n$ soni $2$ ning darajasi bo’lmasa $-1$ chiqaring.

Input
4
Output
2
Input
5
Output
-1