Category

Similar Problems

0543. Antiqa yig'indi

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga a+b=c ko’rinishidagi ifoda beriladi. Siz ga a va b sonlarining raqamqari o’rilari almashtirilga xolda ya’ni:

24+32=65;

Siz bunda a va b sonlarni raqamlarini o’rinlarni almashtirgan holda c sonini hosil bo’lishi yoki bo’lmasligini aniqlash so’raladi

Kiruvchi ma`luotlar

Sizga s satr beriladi (1 <= |s| <= 3*105);

Chiquvchi ma`lumotlar:

Agar raqamlarini o’rinlarni almashtirgan holda c sonini hosil qilib bo’lsa “YES” ,aks holda “NO” chiqaring.

Kiruvchima`lumot

Chiquvchima`lumotlar

42+24=48

YES