Category

Similar Problems

0541. Tom va Jerry

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir  - birini ko`rishga ko`zi yo`q bo`lgan Tom va Jerry bir kuni nixoyat murosaga kelishdi. Endi ular o`tib ketgan voqealarni unutish maqsadida bir o`yin o`ylab topishdi. O`yin qoidalari quyidagicha:

1.     Ularda N ta shokolad bor.

2.     Har bir shokolar ai bo`lakdan iborat.

3.     Tom o`yinni birinchi bo`lib boshlaydi.

4.     Tom yoki Jerry o`z navbati kelganda shokoladlardan birini tanlaydi va uni teng bo`lmagan ikkita butun bo`lakka ajratishi shart.

5.     Kim bu ishni bajara olmasa yutqizadi.

Tom va Jerry ham juda optimal o`ynagani sabab siz g`olibni topishingiz kerak.

Kiruvchi ma`luotlar:

 Birinchi qatorda N – shokoladlar soni kiritiladi ( 1 <= N <= 105)

Ikkinchi qatorda N ta shokoladning bo`laklari soni kiritiladi (1 <= ai <= 104)

Chiquvchi ma`lumotlar:

G`olibni nomini chiqarishingiz kerak bo`ladi. Agar Tom yutsa “TOM” so`zini aks holda “JERRY” so`zini.

Kiruvchima`lumot

Chiquvchima`lumotlar

3

1 2 3

TOM