Category

Similar Problems

0540. Kvadrat

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizda 1 dan n gacha bo’lgan sonlar bor. Sizning  vazifangiz shu sonlarni hammasini bir martadan qatnashtirgan holda shunday 4 ta guruhga ajratingki. Natijada har bir guruhdagi sonlar yig`indisi kavdat tomonlari uzunligi vazifasini bajarsin. Agar ajratishni imkoni bo`lsa “YES” aks holda “NO” javobini chiqaring.

Kiriuvchi ma’lumotlar :

Bitta N soni beriladi. (4 <= N <= 10100000)

Chiqaruvchi ma’lumotlar :

“YES” yoki “NO” so`zini chiqaring.

Kiruvchima`lumot

Chiquvchima`lumotlar

4

NO