Category

Similar Problems

0539. Noodatiy yig`indi

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sonlar ikkilik kodida faqat 0 va 1 raqamlari ishlatiladi. O`nlikdagi sonlarni ikkilik kodga o`tkazganda yonma yon turgan ikkita 1 raqami qo`shni bit deb ataladi.

Masalan:

O`nlik

Ikkilik

Qo`shni bitlar

3

011

1

7

111

2

15

1111

3

 

Endi sizga N soni beriladi va siz N gacha bo`lgan sonlar ichida qo`shni bitlar sonini topishingiz so`raladi.

Kiruvchi ma`luotlar

 N butun son (1 <= N <= 1015)

Chiquvchi ma`lumotlar:

Masalaning javobi. Javob 10 18 dan oshmasligi kafolatlanadi

Kiruvchima`lumot

Chiquvchima`lumotlar

10

4

 

Izoh:

3 – 011

6 – 110

7 – 111