Category

Similar Problems

0535. Nasiriddin Afandi va uning eshaki

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Nasiriddinning Xorazmga bo’lgan sayohati tugadi va endi. U Xorazmdan Buxoroga qarab yo’lga chiqdi. Har doimgidek uning hamrohi eshaki ham u bilan birga endi. Xorazmdan Buxorogacha bo’lgan yo’l uzoq bo’lganligi sababli ular tezda

zerikib qolishdi. Har doim Nasiriddin zerikkan paytlarida eshaki bilan savol-javob o’ynab turishar edi. Lekin har safar eshak yutqazib qo’yar edi. Bu narsa esa eshakga yoqmas edi. Shuning uchun ham u shu gal astoydil yutishga qaror qabul qildi va quydagicha ketma-ketlikni Nasiriddinga berdi.

 

5 16 24 72 48 120 . . . .

 

Va shu ketma-ketlikni n-hadini topishni so’radi. Nasiriddin aqlli bo’lgani bilan metmatikani unchalik yaxshi bilmaydi. Lekin mag’lub bo’lgisi ham kelmayabdi. Bugun uning bayrami bo’lgani sababli sizdan yordam so’rayabdi. Nasiriddinga yordam bering.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Sizga bitta butun 1<=n<=105  sonni beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta butun son ya’ni shu ketma-ketlikni n- hadini chiqaring.

 

Misollar                                  

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4

72