Category

Similar Problems

0534. N - almashinish

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Filialimiz talabalari Anora va Jamol bir jamoada olimpiadaga qatnashishadi. Jamol oxirgi paytlarda shug`ullanmay qo`yganligi sababli Anora uni olimpiadaga qaytarish maqsadida qiziqarli masala o`ylay boshladi. U qog`ozga so`z yozdi va uni Jamolga berdi. Anorani shartlari shundan iborat ediki. Jamol berilgan so`zni harflarga ajratib turli hil almashinishlar qila oladi va Anora undan n – almashinishdan keyin satr qanday ko`rinishda ekanini so`raydi. Anora kichik sonlarni aytgan Jamol javob bera oldi, lekin sonlar kattalashgani sabab Jamol topshiriqni bajarishda qiynala boshladi. Sizning vazifangiz satrni n – almashinishdan keyingi holatini chiqaring.

1-almashinish deb harflari o`sish tartibida bo`lgan holda aytiladi. Masalan Anora “abba” ko`rinishidagi satrni bergan bo`lsa u 6 xil almashina oladi.

aabb 1

abab 2

abba 3

baab 4

baba 5

bbaa 6

Kiruvchima`luotlar

Birinchi qatorda S satr lotin alfavitining kichik harflaridan iborat (1 <= |s| <=20)

Ikkinchi qatorda N soni beriladi. (1 <= N <= 109)

Chiquvchi ma`lumotlar:

N – almashinishdan keyingi satr ko`rinishi. N ta almashinish qilib bo`lmasa “Impossible” so`zini chiqaring.

Kiruvchi ma`lumot

Chiquvchi ma`lumotlar

abba 1

aabb

 

Tayyorladi: Shohruh Durdiev