Category

Similar Problems

0531. Kutilmagan Ifoda

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Yura va Islom bir guruhda o`qigani sabab bir – biriga tez – tez turli hil topshiriqlar berib turishadi. Bir kuni Yura Islomga kutilmagan ifoda berdi. Ifoda & (AND), | (OR) , ^(XOR) amallari va butun sonlardan tashkil topgan bo`lib Islom oldin & amalini, so`ngra ^ va oxirda | amalini bajargan holda ifodani javobini aytishi kerak edi. Islom bu ifodani qog`ozda tezlik bilan bajara oldi. Endi siz bu amallar ketma – ketligini C++ da bajarishingiz kerak

Kiruvchima`luotlar

Satr ko`rinishidagi ifoda beriladi. Ifoda raqamlar, &, |, ^ belgilaridan tashkil topadi. (1 <= |S| <= 105)

Chiquvchi ma`lumotlar:

Ifodani qiymatini chiqaring.

Kiruvchi ma`lumot

Chiquvchi ma`lumotlar

12&34|67^89

26

 

 

Tayyorladi: Xudoyshukur Egamov & Dilmurod Allabergenov