Category

Similar Problems

0053. Tarmoqlanuvchi23

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x, y$ хaqiqiy sоnlar bеrilgan. Kооrdinatalari ($x,y$) bo`lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tеkislikning shtriхlangan qismiga tеgishlimi?Kiruvchi ma`lumotlar: ikkita haqiqiy son $x,y$ ($1\le x,y \le 100$)


Chiquvchi ma`lumotlar: agar tegishli bo`lsa $yes$ aks xolda $no$

Input
0.01 0.45
Output
yes
Input
-1.69 0.4
Output
no