Category

Similar Problems

0526. Sonlar

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bir kuni TATU Urganch filiali o`qituvchi Azat Yusupov talabalar uchun antiga topshiriq o`ylab keldi va dars payti talabalarga n sonini aytdi, talabalar esa   va  oraliqdagi juft sonlar yig`indisini aytishi kerak edi. Bu ishni ular tezlikda amalga oshirishdi.  Azat Yusupov esa uyga vazifa uchun juda katta chegara bilan yana shu ifodani berdi. Sizning vazifangiz esa   va  oraliqdagi juft sonlar yig`indisini topishda talabalarga yordam bering. Javob yetarlicha katta bo’lishi mumkin. Shuning uchun javobni 109+7 ga bo’lgandagi qoldiq so’ralgan.

Kiruvchi ma`luotlar

 n – butun son. (1 <= n <= 101000)

Chiquvchi ma`lumotlar:

Oraliqdagi juft sonlar yig`indisini 109+7 ga bo`lgandagi qoldiqni chiqaring.

Kiruvchi ma`lumot

Chiquvchi ma`lumotlar

1

2

 

Tayyorladi: Dilmurod Allabergenov