Category

Similar Problems

0524. Fizika_25

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Муайян металл учун фотоэффектнинг қизил чегараси λ Аo.Фотэффектнинг вужудга келтирувчи фотон энергиясининг минимал қиймати нимага тенг(eВ).   Планк доимийси 6,64*10-34Жс

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda λ butun soni berilgan (2300≤ λ ≤3400).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3000

4.1500

 

Tayyorladi: Shukurulloh Ismoilov