Category

Similar Problems

0523. Fizika_24

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Қалий тўлқин узунлиги λ Абўлган ёруғлик билан ёритилганида чиқадиган фотоэлектронлар учун тутувчи патенциал катталигини топинг(В). Планк доимийси 6,64*10-34Жс,  Больцман доимийси 1,38*10-23Ж/К, e=1,6*10-19Кл, Ач=2еВ.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda λ butun soni berilgan (3000≤ λ ≤4000).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

3200

1.8906

 

Tayyorladi: Shukurulloh Ismoilov