Category

Similar Problems

0521. Fizika_22

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Бир атомли газ молекуласининг  кинетик энергияси кандай температурада(K) тўлқин узунлиги λ мkm бўлган фотон энергиясига баравар бўлади? Планк доимийси 6,64*10-34Жс,  Больцман доимийси 1,38*10-23Ж/К c=3∙108.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda λ haqiqiy soni berilgan (0< λ ≤100).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

15.23

631.8574

 

Tayyorladi: Shukurulloh Ismoilov