Category

Similar Problems

0052. Tarmoqlanuvchi22

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x,y$ xaqiqiy sonlar berilgan. Koordinatalari ($x,y$) bo`lgan nuqta quyidagi keltirilgan rasmdagi tekislikning shtrixlangan qismiga tegishlimi?Kiruvchi ma`lumotlar: Ikkita haqiqiy son $x,y$ ($1\le x,y \le 100$);

Chiquvchi ma`lumotlar: agar tegishli bo`lsa $yes$ aks xolda $no$

Input
0.11 0.25
Output
no
Input
-0.69 0.4
Output
yes