Category

Similar Problems

0518. Fizika_19

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Нъютон халқаси ясси шиша билан эгрилик радиуси R м бўлган линза ўртасида ҳосил қилишган.Монорхроматик ёруғлик нормал тушади.Марказий қоронғи халқани нолинчи деб ҳисоблаб, к- қоронғи ҳалқанин диаметри r мм га тенлиги аниқланган. Тушаётган ёруғликнинг тўлқин узунлиги топилсин(nm).

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda uchta butun sonlar – R, r va k sonlari berilgan (1≤r, R≤1000, 1≤k≤20).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

25 8 4

731.4286

 

Tayyorladi: Shukurulloh Ismoilov