Category

Similar Problems

0517. Fizika_18

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

τ мин да математик маятникнинг сўнувчи тебраниши ампилутадаси икки марта камайди. Ушбу маятникнинг амплитудаси t минутда неча марта

камаяди?

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ikkita xaqiqiy sonlar – τ va t sonlari berilgan(1≤τ≤4, 3≤t≤8).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 8

4.0000

 

Tayyorladi: Shukurulloh Ismoilov