Category

Similar Problems

0516. Fizika_17

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

10 г кислород t С температура на P атм босимда турубди. У ўзгармас босимда қиздирилгандан сўнг кенгайиб V л ҳажимни эгаллайди.Газнинг кенгайишдан олдинги зичлиги топилсин. 1 атм босими = 105Па  R=8,31, μ=32г/моль

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda uchta xaqiqiy sonlar – t, P, V sonlari berilgan(0<P≤10, 20≤t≤200, 0<V≤1000).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

25.56 3 300

3.8694

 

Tayyorladi: Shukurulloh Ismoilov