Category

Similar Problems

0515. Fizika_16

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

t С температурада P мм сим. уст босимида m г кислород қандай ҳажмни эгаллайди(m3)? 1 сим уст= 133Па. R=8,31, μ=32г/моль.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda uchta xaqiqiy sonlar – t, P, m sonlari berilgan(0<P≤10, 20≤t≤200, 0<m≤10).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

20 2 3

0.8581

 

Tayyorladi: Shukurulloh Ismoilov