Category

Similar Problems

0514. Fizika.Tebranish va to'lqinlar_15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Massasi m va uzunligi l ga teng bo’lgan sterjen bikrligi k ga teng bo’lgan prujina bilan bir uchidan devorga bog’langan. Muvozanat holatida sterjen vertikal.

Sterjenning O o’qi atrofida tebranish siklik chastotasini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda uchta haqiqiy sonlar – m, l, k sonlari berilgan(0< m, l, k100.0).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 2.3 200.6

24.6617

 

Tayyorladi: Azat Yusupov