Category

Similar Problems

0510. Fizika.Tebranish va to'lqinlar_11

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

     Bir jinsli sterjen rasmda ko’rsatilgandek tez aylanayotgan ikkita blok ustiga qo’yilgan. Bloklar o’qlari orasidagi masofa l ga teng, sterjen va bloklar orasidagi ishqalanish koefisenti k ga teng. Sterjenning bunday harakatlanishidagi tebranish davrini toping.  Erkin tushish tezlanishini 9.81 deb oling.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ikkita xaqiqiy sonlar – l va k sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan(0< l, k≤100.0).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 0.1

4.4857

 

Tayyorladi: Azat Yusupov