Category

Similar Problems

0507. Fizika.Tebranish va to'lqinlar_8

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Hahmi V (sm3) ga teng bo’lgan suyuqlik kanalining ko’ldanang kesim yuzasi S(sm2) ga teng bo’lgan U simon nayga quyilgan. Sirt taranglikni hisobga olmasdan suvning kichik tebranishlar chastotasini toping(s-1). Erkin tushish tezlanishi g=9.81 m/s2 deb olinsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ikkita haqiqiy son V, S sonlari bitta probel bilan ajratib berilgan (0< V, S 100).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javoblarini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

73.586 87.676

7.6951

 

Tayyorladi: Azat Yusupov