Category

Similar Problems

0503. Fizika.Tebranish va to'lqinlar_4

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Moddiy nuqtaning garmonik tebranishdagi muvozanat vaziyatidan x1 va x2 masofalardagi tezliklari mos ravishda v1 va v2.  Uning siklik chastotasini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda x1, x2, v1 va v2 butun sonlari bitta probel bilan ajratilib berilgan (0< x1, x2, v1, v2100).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 5 8 7

1.2910

 

Tayyorladi: Azat Yusupov