Category

Similar Problems

0502. Fizika.Tebranish va to'lqinlar_3

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Moddiy nuqta x=0 muvozanat vaziyati atrofida garmonik tebranmoqda. Uning tebranish chastotasi ω( s-1). Qandaydir vaqt momentida uning koordinatasi x0 (m)  va tezligi v0 (m/s) ga teng. Moddiy nuqtaning harakat boshlangandan t (s) vaqt o’tgan paytdagi koordinatasini toping(m).

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ω, x0, v0 va t haqiqiy sonlari bitta probel bilan ajratilib berilgan (0<ω, x0, v0, t100).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masalaning javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 0.25 1 6

-0.3202

 

Tayyorladi: Azat Yusupov