Category

Similar Problems

0501. Fizika.Tebranish va to'lqinlar_2

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Prujinali mayatnikga massais m (kg) bo’lgan yuk osilgan, prujina bikirligi k (N/kg) ga teng. Mayatnikning tebranish chastotasini toping(s-1).

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda ikkita butun son m va k sonlari bitta probel bilan ajratilib berilgan(0<m, k≤1000).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

5 6

0.1743

 

Tayyorladi: Azat Yusupov