Category

Similar Problems

0500. Fizika.Tebranish va to'lqinlar_1

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Matematik mayatnik ipining uzunligi L(m) ga teng. Uning erkin tebranishlar davrini toping. Erkin tushish tezlanishi g=9.81 m/s2 deb hisoblansin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Birinchi qatorda bitta butun son L berilgan(0<L≤1000).

Chiquvchi ma’lumotlar

Bitta sonni – masala javobini 10-4 aniqlikda chiqaring.

Misollar

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

2.0061

 

Tayyorladi: Azat Yusupov