Category

Similar Problems

0050. Tarmoqlanuvchi20

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$x, y$ хaqiqiy sоnlar bеrilgan. Kооrdinatalari $(x, y)$ bo`lgan nuqta quyida keltirilgan rasmdagi tеkislikning shtriхlangan qismiga tеgishlimi? $(yes/no)$Kiruvchi ma’lumotlar:

ikkita haqiqiy son $x,y$ $(1 \le x,y \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

agar tegishli bo’lsa “yes” aks xolda “no”

Input
0.71 0.11
Output
no
Input
-0.48 0.07
Output
yes