Category

Similar Problems

0498. Tenglama

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga  k ta no’malumli beriladi x1+x2+…+xk =n . Sizning vazifangiz  tenglamaning natural yechimlari sonini topish.

Kiruvchi ma’lumotlar:   Ikkita  natural k (1<=k<=4)  va n soni (1<=n<=106).

Chiquvchi ma’lumotlar: Agar tenglama yechimga ega bo’lsa tenglamaning natural yechimlari soni, agar tenglamaning natural yechimlari bo’lmasa -1 chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar:

Chiquvchi ma’lumotlar:

1

1 2

1

2

3 4

3

 

Izox.1-test. x1 =n bo’lib faqat x1=2 bo’la oladi.

 2-test. x1+x2+x3 =4 bo’lsa

1+1+2=4

1+2+1=4

2+1+1=4

 

Tayyorladi: Davlatmurod Jumaboev