Category

Similar Problems

0049. Tarmoqlanuvchi19

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$ хaqiqiy sоn bеrilgan. Quydagi rasmlarda tasvirlangan $f(х)$ funksiya uchun $f(a)$ ni хisоblang.Kiruvchi ma’lumotlar:

bitta haqiqiy son $a$ $(1 \le a \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y(a)$ ni xisoblang $10^{-2}$ aniqlikda

Input
1.55
Output
0.55
Input
0.33
Output
0.67