Category

Similar Problems

0487. Eski magnitafon

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Magnitafon so’zi grekchadan olingan bo’lib “ovoz” degan ma’noni anglatadi. Magnitafon – elektromexanik qurilma bo’lib, u magnit manbalarga yozilgan signallarni ovoz qilib eshittirishga xizmat qiladi. Magnit manbalarga quyidagilar kiradi: magnit lenta, sim, manjeta, disk va h.k. Hozirda texnologiyalar rivojlana borgani sari magnitafonlar turlari ko’payib ular turlicha nom bilan atala boshladi. Hozirgi masala eski lentali magnitafon bilan bog’liq. Sizda magnitafon o’ragichining dastlabki radiusi R1 sm va uning aylanish tezligi V m/s ma’lum. Agar o’ragich T sekundda tasmani o’rab olgan va o’ragichning oxirgi radiusi R2 sm bo’lsa, lentaning qalinligini toping(mm). Sizga R1, R2, T va V haqiqiy sonlari beriladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta qatorda R1, R2, T va V haqiqiy sonlari bitta probel bilan ajrailgan holda beriladi. (1 ≤ R1, R2, T va V  ≤ 102)

Chiquvchi ma’lumotlar: Magnitafon lentasi uzunligini 10-5 xona aniqlikda chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 5 30 3

0.08378

Tayyorladi: Yo’ldoshboy Sultonov