Category

Similar Problems

0485. Chiziqli tenglama

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Chiziqli tenglama – bu ikkala tomoni ham birinchi darajali (no’malum) ko’phadlardan iborat tenglamadir. Sizga quyidagicha tenglama berilgan bo’lsin : (A*X)%B=0 (Bu yerda % amali qoldiq olishni bildiradi). Sizga A va B sonlari berilgan holda, sizdan ushbu tenglamani qanoatlantiruvchi X sonining eng kichik qiymatini topish so’raladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: A va B natural soni. (1 ≤ A, B ≤ 1010)

Chiquvchi ma’lumotlar: Tenglamani qanoatlantiruvchi X sonining eng kichik qiymati.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 5

5

Tayyorladi: Yo’ldoshboy Sultonov