Category

Similar Problems

0478. Davriy son

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Bo’sh bo’lmagan faqat “0” va “1” belgilardan tashkil topgan satr binar satr deyiladi. S satrning belgilarini 1 dan n gacha belgilaymiz, satrning i-belgisi Si ko’rinishida yoziladi. n uzunlikdagi S satr davriy deb ataladi, agarda shunday k son(1 <= k < n) mavjud bo’lib:

·        k soni – n sonining bo’luvchisi bo’lsa;

·        barcha 1 <= i <= n-k uchun Si = Si+k  shart qanoatlantirilsa.

Masalan, “101010” va “11” binar satrlari davriy satr hisoblanadi, “10” va “10010” – davriy satr emas.

X butun sonini davriy son deyiladi, qachonki uning 2lik sanoq sistemasidagi binar satri(oldingi nollarsiz) davriy bo’lsa. Sizga L va R natural sonlari berilgan. Sizdan [L, R] oraliqdagi sonlardan nechtasi davriy sonlar ekanligini topish so’raladi.

Kiruvchi ma’lumotlar: L va R natural sonlari. (1 <= L <= R <= 1018)

Chiquvchi ma’lumotlar: Bitta butun son, [L, R] oraliqda davriy sonlar soni.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 10

3

2

25 38

2

Birinchi test uchun izoh: oraliqdagi davriy sonlar 3,7 va 10

Ikkinchi test uchun izoh: oraliqdagi davriy sonlar 31 va 36.

Tayyorladi: Yo’ldoshboy Sultonov