Category

Similar Problems

0477. Chuqur matematika

Time limit : 2000 ms
Memory limit : 128 mb

Sizga N ta uch va M ta qirradan tashkil topgan orientrlanmagan G = <E, V> graf berilgan. Bu grafning insidentlik matritsasi NxM o’lchovli A = { aij } matritsa bo’lib, agarda i – uch j – qirraga tegishli bo’lsa aij = 1 bo’ladi, aks holda aij = 0 bo’ladi. Sizning vazifangiz ATxA ko’paytmadan hosil bo’lgan matritsaning elementlari yig’indisini topishdan iborat.(Bu yerda AT – transponirlangan matritsa).

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda N va M natural sonlari. (2 <= N <= 100 000, 1<= M <=100 000). Keyingi M ta qatorda ikkita son, qirra boshi va oxiri bitta probel bilan ajratilgan holda beriladi. Kiruvchi ma’lumotda qirralar takrorlanmasligi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma’lumotlar: bitta butun son, so’ralgan yig’indi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 4

1 2

1 3

2 3

2 4

18

Tayyorladi: Yo’ldoshboy Sultonov