Category

Similar Problems

0047. Tarmoqlanuvchi17

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

$a$ хaqiqiy sоn bеrilgan. Quydagi rasmlarda tasvirlangan $f(х)$ funksiya uchun $f(a)$ ni хisоblang.Kiruvchi ma’lumotlar:

bitta haqiqiy son $a$ $(-100\le a \le 100)$;


Chiquvchi ma’lumotlar:

$y(a)$ ni xisoblang $10^{-2}$ aniqlikda


Input
0.03
Output
0.03
Input
2.48
Output
0.04