Category

Similar Problems

0469. Yura va satrlar

Time limit : 700 ms
Memory limit : 64 mb

Yura satrlar bilan ishlashni yaxshi ko’radi. Shu sababli uning ustozi Azat Yusupov unga yangi topshiriq berdi. Topshiriq shunday: Berilgan S satrdan shunday l va r juftliklarni toppish kerakki, bu oraliq yordamida P satrni perestanovkasi mavjud bo’lsin. Masalan: S=“lshkavatq” , P=”shavkat”  bo’lsa, u xolda biz izlayotgan oraliq [2 , 8] ga teng. Bunday oraliqlar birnecha bo’lsa hammasini ekranga chiqaruvchi dastur tuzish lozim. Yura bu masalani yechishda qiynalyapdi. Bu masalani yechishda Yuraga yordam bering.

 

Input:

Birinchi qatorda S (1<=|S|<=106) satr berilgan. Ikkinchi qatorda P (1<=|P|<=103) satr berilgan. S va P satrlar katta va kichik lotin harflaridan iborat.

Output:

Birinchi qatorda Agar bu oraliqlarni xosil qilish mumkin bo’lsa “YES”, aks xolda “NO” ni chiqaring. Keyingi qatorlarda xosil bo’lgan oraliqlarni alohida qatorga chiqaring. Agar bu oraliqlar juda ko’p bo’lsa dastlabki 200 tasini chiqaring.

input

output

SdotsnoEQ

doston

YES

2 7

sdotsneq

doston

NO

aaaaaaaaa

a

YES

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

 

Tayyorladi: Doston Axmedov