Category

Similar Problems

0466. O'ylangan son

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Kompyuter-texnologiyalari rivojlangan asrda sizga yana bir qiziqarli masala.Men 4 xonali  X son o’ylayman va X dan raqamlari yig’indisini  ayiraman.Hosil bo’lgan sonning 0 bo’lmagan bitta raqamini o’chirib qolganini aytaman.Sizning vazifangiz o’chirilgan raqamni topish.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi qatorda uchta butun a, b, c hosil bo’lgan sonning qolgan raqamlari.   (0 ≤  a, b, c ≤ 9).

Chiquvchi ma’lumotlar: O’chirilgan raqam.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 9 0

8

2

7 8 9

3

Izoh: 1-testda  o’ylangan son 1927 raqamlar yig’indisi  19 hosil bo’lgan son 1908. 8 ni o’chiramiz va qolganlari 1 9 0.

Tayyorladi: Shavkat Aminov