Category

Similar Problems

0464. Kubik tashlash

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Yon tomonlari 1 dan 6 gacha nomerlangan kubikni N marta tashlandi. Xar bir tashlashda chiqadigan sonlar yig’indisi Q ga teng bo’lish ehtimolini toping.

Kiruvchi ma’lumotlar: Ikkita natural son N va Q (N ≤ 500, Q ≤ 3000) berilgan

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi 10-6 aniqlikda chiqarilsin.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1 6

0.166667

2

1 7

0.000000

3

4 14

0.112654

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov