Category

Similar Problems

0460. Figura

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga quyidagicha figura berilgan bo’lsin.

 

Xar bir figuradagi qizil nuqtalar sonini ketma-ketlik qilsak quyidagicha ketma-ketlik xosil bo’ladi.

1, 5, 12, 22, 35,… sizning vazifangiz shu ketma-ketlikni n-xadini topishdan iborat.

Kiruvchi ma’lumotlar: Bitta natural son (1 ≤n ≤ 109).

Chiquvchi ma’lumotlar: Masala yechimi

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

1

1

2

3

12

3

5

35

 

 

 

 

 

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov