Category

Similar Problems

0458. Devor

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Doston va uning do’sti Azimboy devor bo’yashga qaror qilibdilar. Devor taxtadan bo’lib u 1, 2, 3, 4,… shu tariqa nomerlangan taxtalardan iborat. Doston qizil rang bilan bo’yaydi. Azimboy esa yashil rang bilan. Doston taxtalarni bo’yashda bitta x sonini oladi va x, 2*x, 3*x, 4*x… shu nomerdagi taxtalarni bo’yaydi. Azimboy esa y sonini tanlaydi va y, 2*y, 3*y, 4*y… nomerdagi taxtalarni bo’yaydi. Endi Dostonni bir savol o’ylantirdi [a,b] oraliqdagi taxtalardan nechtasi qizil va yaxshil rangga(yani bir taxta ikki xil rangda bo’ladi) bo’yaldi? Siz unga yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar: To’rtta butun son x, y, a, b. (1 ≤ x, y ≤ 1000, 1 ≤ a, b ≤ 2·109, a ≤ b).

Chiquvchi ma’lumotlar: a-taxtadan b-taxtagacha nechta taxta qizilga xam yashilga xam bo’yalgan.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

4 6 20 201

15

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov