Category

Similar Problems

0457. Char

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga ikkita S va T satrlar berilgan. Sizning vazifangiz S satr ichida T satr qatnashgan indekslarni chiqarishdan iborat

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda S satr. Ikkinchi satrda T satr berilgan (1<=|T|<=|S|<=100). Satrlarda kichik lotin alifbosi xarflari qatnashishi mumkin.

Chiquvchi ma’lumotlar:  S satr ichida T satr qatnashgan indekslar o’sish bo’yicha chiqarilsin. Sonlar bitta probel bilan ajratilgan xolda chiqarilisin. Agar S satrda T satr qatnashmsa -1 chiqaring 

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

ababbababa

aba

1 6 8

2

tuituf

tatu

-1

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov