Category

Similar Problems

0455. A+B

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Doston matematika fanida ikki sonni qo’shishni o’rgandi. Ikki sonni qo’shish uchun dastlab ikki son tegma-teg yozib oxiridan boshlab mos xadlarini qo’shadi va xosil bo’lgan sonni 10 bo’lib qoldiq qismini yozadi butun qismini esa keyingi qo’shiluvchilarga qo’shadi va shu tariqa yig’indi xisoblanadi. Masalan:

     15866

+

     56984

     72850

Endi bu usulni u so’zlarni bir-biriga qo’shish uchun qo’llab ko’rmoqchi bo’ldi. Buning uchun u lotin xarflarini alifboda turgan o’rnidan(u alifboni 0 dan 25 gacha indexlaydi) foydalandi. Yani xar bir xarfni alifboda turgan o’rni bo’yicha songa aylantiradi(A=00,B=01,C=02…). Qoldiq olishda esa 26 soni bo’yicha olmoqchi. Va oxirida sonlarni yana xarflarga aylantiradi. Shunda ikkita so’z yig’indisi xosil bo’ladi. Masalan:

     TUITUF + ALGO = TUKGBU

 

     19 20 08 19 20 05

+

               00 11 06 14

     19 20 09 05 00 19

      T  U   J   F  A   T

Siz Dostonga berilgan ikkita so’zni qo’shishga yordam bering.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda s birinchi so’z. Ikkinchi satrda p ikkinchi so’z. Barcha so’zlar katta lotin xarflaridan tashkil topgan.  (1<=|s|,|p|<=1000)

Chiquvchi ma’lumotlar: xosil bo’lgan yig’indi.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

TUITUF

ALGO

TUJFAT

2

PASCAL

JAVA

PBBCVL

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov