Category

Similar Problems

0454. Shakl

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga N natural soni berilgan. Quyidagi ko`rinishdagi NxN o`lchamli jadvalni hosil qiluvchi dastur tuzing.

 

 

 

 

Kiruvchi ma’lumotlar: N natural son(1 <= N<= 21).
Chiquvchi ma’lumotlar: so`raglan NxN matritsani chiqaring.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

2

1 2

2 2

2

3

1 2 3

2 2 3

3 3 3

 

Tayyorladi: Bahrom Sultonov