Category

Similar Problems

0453. Shashka

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Sizga 8x8 taxtachada shashka o`yin holati beriladi. Sizning vazifangiz oq donachalardan nechtasi qora donachalarga hujum qila oladi va qora donachalardan nechtasi oqlarga hujum qila oladi shuni aniqlovchi dastur tuzish.(Hamma donachalar oddiy donacha deb hisoblanadi va har bir donacha faqat oldindagi donachaga hujum qila oladi). Hamma donachalar qora katakda yotishi kafolatlanadi.

Kiruvchi ma’lumotlar: O`yin holati 8 satrda, har bir satrda 8tadan belgi. oq donachalar 1 raqami bilan, qora donachalar 2 raqami bilan, bo`sh qora katakchalar 0 raqami bilan, oq katakchalar * belgisi bilan belgilanadi. Oq donachalar balanddan pastga, qoralar esa pastdan balandga qarab yurish qiladilar.
Chiquvchi ma’lumotlar: hujum qila oladigan oq va qora donachalar soni bitta probel bilan ajratilgan holda.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

*0*0*0*0

0*0*0*0*

*0*0*0*0

0*0*1*0*

*0*0*2*0

0*1*0*0*

*2*0*1*0

0*0*0*2*

2 3

2

*0*0*0*0

0*1*1*0*

*0*1*0*0

0*2*0*0*

*2*1*1*0

0*1*2*2*

*2*0*0*0

0*1*0*0*

3 2

 

Tayyorladi: Yo'ldoshboy Sultonov