Category

Similar Problems

0450. TDT20

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

       C++ bir o’lchamli sonli massivni boshlang’ich qiymatini to’plam ko’rinishida berish mumkin.

     Masalan: a[] = {1,2,3};

Sizning vafizangiz berilgan ifodani oddiy ifodalang

    Masalan: a[0]=1;

                    a[1]=2;

                    a[2]=3;

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda ifoda beriladi. Har bir vergul (,) bilan ajratib beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: Bir necha satrda ifodani oddiy ko’rinishini chop qiling.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

a[]={1,2,3};

a[0]=1;

a[1]=2;

a[2]=3;

massiv[]={1,2,3,-1};

massiv[0]=1;

massiv[1]=2;

massiv[2]=3;      

massiv[3]=-1;