Category

Similar Problems

0449. TDT19

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

      Berilgan son  sonni qayday tip bilan ozlashtirish mumkin. Bunda tanlangan tip kam xotira egallashi zarur. Bunda

·        byte [-128 , 127]

·        short [-32768,  32767]

·        int [-2147483648, 2147483647]

·        long [-9223372036854775808,  9223372036854775807]

 bu tip xotira o’lchami o’sishtartibida deb xisoblang.

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda son beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: Berilga son qanday tipga mansub ekanini chop qiling.

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

10

byte

1234

short