Category

Similar Problems

0446. TDT16

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

    Siz shu tizimga jo’natgan masalani natijasini qabul qilishda quyidagicha javob qaytariladi.Agar ular quyidagicha qisqartmalar bilan yoziladi.

 

·        “WA1” Wrong answer #1

·        “TL4”  Time limit exceeded #4

·        “CE”  Compilation error

·        “AC”  Accepted

·        “RE” Runtime error

·        “ML” Memory limit

·        “IQ” In queue

·        “RU” Running

Sizning vazifangiz qisqartmalarni, kengaytirib berish.

Izox: “Wrong answer” va “Time limit ” dan keyin testni tartib raqami beriladi.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n qisqartmalar soni va keying n ta satrda qisqartmalar beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: n ta satrda kengaytmalarni chop qiling.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

3

WA2

TL5

AC

Wrong answer #2

Time limit exceeded #5

Accepted