Category

Similar Problems

0445. TDT15

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

   C++ dasturlash tilida berilgan o’zlashtirish amalini Pascal daturlash tiliga o’tkazuvchi dastur tuzing.

·        C++ da berilgan a=b+2; Pascalda esa a:=b+2; ko’rinishida bo’ladi.

·        C++ da berilgan a++; Pascalda esa a:=a+1; ko’rinishida bo’ladi.

·        C++ da berilgan a--; Pascalda esa a:=a-1; ko’rinishida bo’ladi.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda n  (1<=n<=100)va n ta satrda C++ dagi ifodalar ketmaketligi beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: n ta satrda ifodani Pascal tilidagi ko’rinishini chop qilind.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

1

a=b+2;

a:=b+2;

3

a++;

b=b+2+a;

abs++;

a:=a+1;

b:=b+2+a;

abs:=abs+1;