Category

Similar Problems

0444. TDT14

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

  Berilgan arifmeik ifodani qiymatini toping. Bunda (+, -, *, /) amallarini bajaring.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda ifoda sonlar orasida (+,  -,  * ,  /)  amali bilan ifoda beriladi. Nolga bo’lish berilmaydi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: Ifodani qiymatini  10-2 aniqlik bilan toping.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5*3+4

19.00

6+5/2

8.50