Category

Similar Problems

0443. TDT13

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan  a-b+c…+d  ifodani qiymatini toping.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda ifoda sonlar orasida plus (+) yoki

 minus (-)  amali bilan ifoda beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: Ifodani natijasini chop qiling.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

10-6

4

8+12-9-3

8