Category

Similar Problems

0442. TDT12

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Berilgan  a+b+…+c  ifodani qiymatini toping.

 

Kiruvchi ma’lumotlar: Birinchi satrda faqat qo’shish (+) amali bilan ifoda beriladi.

 

Chiquvchi ma’lumotlar: Ifodani natijasini chop qiling.

 

Kiruvchi ma’lumotlar

Chiquvchi ma’lumotlar

5+6

11

3+4+12

19