Category

Similar Problems

0440. TDT10

Time limit : 1000 ms
Memory limit : 64 mb

Pascal tilida “begin” “end” lar to’g’ri qo’yilganini aniqlavchi dastur tuzing;

Kiruvchi ma’lumot: Sizga dastur kodini beradi;

Chiquvchi ma’lumot: agar bo’lsa “yes” aks holda “no”

Kiruvchi ma’lumot

Chiquvchi ma’lumot

var

a:integer;

begin

    read(a);

    write(a);

end.

yes

var

a:integer;

begin

    read(a);

    write(a);

 

no